INFORMATIONSSØGNING

Måske den mest essentielle kompetence for en, der er uddannet indenfor biblioteks- og informationsvidenskab. Informationssøgning kan foregå i relation til en borger på biblioteket, i relation til uddannelse, som forskerservice, forskning, almindelig søgning efter dokumenter eller andet ved hjælp af søgning på tværs af systemer og dokumenter. Er primært digital i dag, men der findes dog stadig en del analoge arkiver, som blandt andet bevares som backup/dokumentation.
Det bedste informationssøgningsresultat vil ofte komme på baggrund af en frugtbar dialog med modtagerne. At spørge ind til, lytte og analysere er således elementer i gode informationssøgningskompetencer, ligesom kendskab til filtre, søgekoder, boolske operatorer med mere.

 
Informationskompetencer

Kompetencen til at arbejde hensigtsmæssigt med en stigende mængde af informationer i en øget kompleksitet bliver hele tiden vigtigere. Begrebet kan dække de kompetencer, som du bruger i en proces, hvor du søger, udvælger, fravælger og anvender informationer på relevant vis i relation til den enkelte opgave. Bibliotekaren og informationsspecialisten sætter blandt andet retning og metode på emneafgrænsning, problemformulering, søgestrategi, kildekritik, ophavsret, noteapparat og litteraturlister, når der skal skrives opgaver.

 
Samarbejdsevner

Evnen til at koordinere og kommunikere kan være kardinalpunkter for gode samarbejdsevner. Det gode samarbejde kan derudover hænge sammen med oplevelsen af tillid, respekt og retfærdighed – hvilket du altså kan være i stand til at udvise, hvis du besidder gode samarbejdsevner.

 
FormidlingsevneR

Evnen til effektfuld formidling er ofte knyttet til, at du trives med forskelligartede kontaktflader og at du har en tillidsskabende fremtoning. Med en god formidlingsevne kan du bjergtage dine tilhørere. Formidlingsevne er beslægtet med præsentationsteknik, som de fleste kan opøve.
Forbundet Kultur og Information afholder løbende kurser i præsentationsteknik og i vores online-kurser finder du kurser i power points med mere, se mere her.

 
Kommunikative kompetencer

Kompetencen er nødvendig for eksempel når en bibliotekar, kulturformidler eller informations specialist skal indgå i kommunikationssituationer med brugere, kunder og samarbejdspartnere. Der kan være tale om både verbal og non-verbal kommunikation. At kunne lytte og spørge ind til brugerens ønsker er eksempler på, hvordan de kommunikative kompetencer kan komme i spil. Gode kommunikative kompetencer understøtter en åben og tillidsskabende professionalisme.

 
IT-kompetencer

IT er et bredt felt og kan spænde fra tekstbehandling til Excel, ekspertsøgning i databaser, opdatering af hjemmesider via CMS-systemer, grafiske programmer som Photoshop, InDesign kendskab til styresystemer og meget mere.

Hold øje med Forbundet Kultur og Informations arrangementskalender og se vores onlinekurser for at lære mere.

 
Relationelle kompetencer

Relationelle kompetencer har betydning for, hvordan opgaver bliver løst og de er tæt forbundne til samarbejdsevner og kommunikative kompetencer. Nærvær og evnen til at udvise empati understøtter de gode relationer på arbejdspladsen og i samarbejdet med eksterne parter. Mød Stine Vangdrup, der i høj grad bruger sine relationelle kompetencer.

 
Markedsføringskompetencer

Forbundet Kultur og Information’s medlemmer markedsfører ofte kulturelle aktiviteter, for eksempel på deres bibliotek. Eftersom områderne, hvor bibliotekarer, kulturformidlere og informations specialister ansættes i dag, bliver bredere og bredere, kan det også være meget forskelligartede projekter, der skal markedsføres – ligesom du som også skal kunne markedsføre dig selv og italesætte alle dine kompetencer.

 
Sociale kompetencer

Vi bruger vores sociale kompetencer, når vi interagerer i sociale sammenhænge og skaber sociale kontakter. Det kan være i kammeratgrupper eller private / arbejdsrelaterede netværk, for eksempel med ledelse, medarbejdere, borgere eller grupper.