Fag- og forskningsbibliotek

Et fagbibliotek er knyttet til et bestemt fag, for eksempel søfart. Et forskningsbibliotek henvender sig til forskere samt til studerende på videregående uddannelser og dækker opgaver, der ligger ud over folkebibliotekernes niveau. Syddansk Universitetsbibliotek er et eksempel på et forskningsbibliotek, som er tilknyttet et universitet. Herunder kan du se eksempler på, hvilke arbejdsområder, der typisk dækkes af Forbundet Kultur og Information-medlemmer, som er ansat på et fag- elelr forskningsbibliotek.