Data protection

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) ændrede i 2018 dansk lovgivning med det formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger. Den har været med til at omforme måden vi håndterer data på, på tværs af alle brancher. Konkret giver den nye lovgivning dig blandt andet ret til altid at få udleveret alle de oplysninger, en virksomhed har om dig. Ydermere har man til enhver tid ret til at få rettet i disse oplysninger, samt ret til at modsætte sig reklamer på sociale medier.

Læs cand.scient.bibl. Jeppe Manuel fortælle om sit arbejde hos Novo, hvor han til daglig fortolker Persondataloven.

KOMPETENCER
| |