Formidling

Formidling handler om at vejlede og rådgive. God formidling stiller krav til de faglige kompetencer inden for research, informationssøgning og viden om samlingen – både fysiske og digitale.

Formidling har mange aspekter. Det kan være formidling af skønlitteratur, børnelitteratur, faglitteratur, musik, film, data, information med mere. Det kan også være en forsker, der formidler sine resultater, eller viden og information, der formidles til en forsker. Eller det kan være kulturformidling på et museum.

Læs om tre bibliotekarer, der 1) har lavet en børnebogspodcast, 2) der formidler viden om hverdagslivet for 200 år siden og 3) der i 2017 blev kåret som årets litteraturformidler.

KOMPETENCER
| | | | | | | | | | | |