Bibliometri

Bibliometri er kvantitative undersøgelser af publikationer og publiceringsmønstre, der for eksempel anvendes til at belyse forskeres adfærd eller publikationers udbredelse. Bibliometri anvendes blandt andet til at måle den enkelte forskningsenheds forskning med henblik på fordeling af basismidler til universiteterne.

Læs om Kasper Bruun, der arbejder med den bibliometriske forskningsindikator”
– scroll til den nederste artikel.