Blended learning

Teorien bag blended learning er, at man kombinerer de bedst egnede metoder i et undervisningsforløb så resultaterne, indlæringen, bliver optimeret.
I en blended learning-tilgang til læring kombineres ansigt-til-ansigt-undervisning med computermedieret undervisning. De lærende og underviserne arbejder i fællesskab på at forbedre kvaliteten af såvel læring som undervisning. Ofte kombineres e-læring med tilstedeværelseslæring. I forhold til børn understøtter det forskellige læringsstile og i forhold til voksne understøtter det fleksibilitet i forhold til familie og en travl hverdag, hvor der er et ønske om mulighed for ny videnstilegnelse. Informationsspecialister sikrer blandt andet tilgængelighed af de nødvendige digitale ressourcer.