Faktalink

Faktalink.dk er en samling artikler om samfundsrelevante og historiske emner, som har bred interesse. Her finder man artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere. Samlingen omfatter juni 2019 ca. 825 artikler ifølge Faktalink selv, som løbende opdateres og øges, samt flere tusinde links og henvisninger.
Faktalink udgives af DBC www.dbc.dk i samarbejde med Bureauet www.bureauet.net.
Artiklerne er udarbejdet af professionelle skribenter, journalister, historikere m.v., med fagkundskab inden for emneområderne.