Forretningsforståelse

Forretningsforståelse kan betyde både en god forståelse for kunderne – hvilke kunder er afgørende for netop din arbejdsplads og hvad har de brug for? – men det kan også være forståelse af god projektledelse, indsigt i og forståelse af organisationens værdikæde og hvilke forhold, der er kritiske for forretningen. Forretningsforståelse er ikke længere kun et nødvendigt begreb på ledelsesplan, men efterspørges i stigende grad hos medarbejderne.
Parallelt bliver det på offentlige arbejdspladser også vigtigere og vigtigere at kende til og forstå organisationens strategi, værdier, mission og vision.