Frivillighed

Mange folkebiblioteker har knyttet frivillige til deres tilbud. Det kan være oplæsning, lektiehjælp, IT-cafeer, samt frivillige i forbindelse med afvikling af arrangementer. En vigtig kompetence er at skabe de bedste rammer for de frivillige ved gode relationer og fællesskaber, samt uddelegering af ansvar.