Data governance

Dækker over krav i interne politikker og procedurer, som for eksempel en samlet politik for records management i sammenhæng med informationssikkerhed, sociale medier, compliance, HSE (health, safety, environment) og kvalitetssikring. Informationsspecialister, der arbejder med dette felt, skaber eksempelvis overblik over gennemsigtighed i forhold til forretningens processer og begreber. De kan kortlægge dem, sørge for, at de hænger sammen og sætte dem i relation til it-anvendelse og medier. De kan også udarbejde taksonomi og skabe struktur i det anarki, som kan opstå i Big Data. Opgaven er blandt andet at skabe øget fokus på troværdighed og etik som en vigtig del af den nye sociale og mobile tilgang til informationer.

Læs om det stigende behov for informationsspecialister her.