Informationsarkitektur

Informationsarkitektur er nært beslægtet med Klassifikation / thesaurus-opbygning. Det er en central disciplin både i udformning af apps, corporate websites og kommunikationsplatforme. I arbejdet med informationsarkitektur forholder du dig både til brugeren, konteksten og de teknologiske begrænsninger.