Informationssystemer

Informationssystemer er et selvstændigt forskningsområde i krydsfeltet mellem datalogi og organisationsteori. Inden for ledelses-informationssystemer findes eksempelvis Management Information Systems (MIS).

Systemerne består som oftest af databaser, som er en af kernerne i det biblioteksfaglige arbejde. Sidste århundrede var domineret af de analoge databaser – kartotekskortene – men i dag søger vi langt hurtigere i bibliotekssystemer som for eksempel DanBib, på tværs af genrer og metaoplysninger. Databasekendskab er tæt forbundet til registreringsarbejdet, da man kun får det bedste søgeresultat, hvis registreringen er ordentlig.