Juridiske kompetencer

Kan komme i anvendelse i forbindelse med retningslinjer og information især inden for ophavsret og pligtaflevering. Det kan også være i forbindelse med forhandlinger med rettighedsorganisationer eller der kan i en stilling være tale om, at der efterspørges erfaring med juridisk informationssøgning. Det er ikke nødvendigvis uddannede jurister, der dækker alle ovennævnte opgaver.

Forbundet Kultur og Information afholder løbende kurser i bl.a. ophavsret i samarbejde med UBVA.
Hold også øje med arrangementskalenderen.