Kildekritik

Kildekritik er en metode, hvor en kildes troværdighed vurderes kritisk i forhold til et givent emne. Kilden kan være både forfatteren, men det kan også være en dokumenttype, for eksempel et billede. Som en del af det kildekritiske arbejde vurderes afsender og modtager, og hvilken betydning, dette forhold eventuelt kan have for indholdet, samt hvorvidt det er en primær eller sekundær kilde.