Klassifikation/Thesaurus konstruktion

Klassifikation af materialer – analoge eller digitale – er en klassisk bibliotekardisciplin. Der arbejdes både med universalklassifikationssystemer, som har til formål at inddele al verdens viden i klasser og med fagspecifikke klassifikationssystemer, der udelukkende har til formål at inddele viden inden for et – mere eller mindre snævert – fagligt domæne. Klassifikationstionssystemer anvendes som opstillings- og søgesystem på biblioteker samt som søgesystem i databaser. For eksempel anvendes klassifikationssystemet DK5 på alle danske folkebiblioteker.
Hvor klassifikation anvender klassemærker, er en thesaurus en systematisk liste over emneord, hvis indbyrdes relation er hierarkisk ordnet. De brede og generelle emneord er øverst i hierarkiet (broader terms), hvorefter de bliver mere præcise og specifikke, jo længere man bevæger sig ned i hierarkiet (narrower terms), ligesom der også anvendes beslægtede emneord (related terms).