Kvalitetsstandarder

Når der tales om internationale standarder, er det ofte ISO-standarder, der refereres til. Der findes for eksempel en ISO-standard for Records Management, ISO 30300-serien, og en ISO serie for IT-sikkerhed, ISO 27000. Anvendelse af standarder er tæt forbundet med risikominimering, idet en virksomhed kan sikre sig imod tab som følge af retssager eller imod ikke at få ordrer, fordi man ikke lever op til relevante standarder.