Licenshåndtering og -forhandling

DDB forhandler og administrerer licensaftaler på vegne af de danske folkebiblioteker med henblik på at give adgang for institutionerne til mest mulig relevant elektronisk indhold, til de lavest mulige priser, på de bedst mulige betingelser (www.danskernesdigitalebibliotek.dk).

Relaterer typisk til digitale materialer som for eksempel tidsskrifter, håndbøger, ordbøger og selvfølgelig e-bøger. Det kan også være programmer, som bibliotekerne stiller til rådighed for borgerne til referencehåndtering eller andet, hvor der med faste mellemrum fornyes licenser.