Metadata management

Styring af metadata er en essentiel kompetence i det kvalitative arbejde med data.
Med digitaliseringen er metadata-arbejdet blevet mere komplekst, da mulighederne for at forbinde på tværs nærmest er uendelige med digitale metadata. Før internettet brugtes også bibliografiske metadata, men hvert skridt var jo analogt og det hele var langsommeligt i sammenligning med i dag. Metadata kan tilknyttes enhver digital transaktion, og derfor vokser mængden af metadata meget hurtigt. Forretning og IT knyttes således stadigt stærkere sammen og der findes forskellige værktøjer, der kan hjælpe til at holde styr på organisationens metadata.

Mød metadataspecialist Susanne Thorsted Münster fra DBC her