Open Access

Open Access er et begreb, der benyttes om gratis uhindret online adgang til fagfællebedømt forskning. Open Access kan give den enkelte forsker større læserskare med mulighed for flere citationer og tværfaglige samarbejdsrelationer. Open Access understøtter desuden, at den viden, som skabes på et universitet, overføres til samfundet i form af uhindret adgang til de videnskabelige resultater publiceret i artikler og bøger med videre. Forbundet Kultur og Information’s medlemmer rådgiver om Open Access-publicering.

Forbundet Kultur og Information afholder løbende kurser i blandt andet ophavsret i samarbejde med UBVA. Hold øje med arrangementskalenderen.