Open Science

Open Science sikrer, at virksomheder og universiteter får større nytte af hinandens viden og teknologi. Universitetsforskere og virksomheder samarbejder på kryds og tværs om at skabe grundlæggende ny viden, som løbende bliver gjort åbent tilgængelig for alle – og som ingen må patentere. Til gengæld kan enhver derefter frit bruge denne viden til at udvikle og patentere sine egne unikke produkter. Forbundet Kultur og Information’s medlemmer rådgiver om Open Science.