Ophavsret

Ophavsret – eller copyright – sikrer kunstnere vederlag for brug af deres værker og hænger sammen med Referencehåndtering. Ophavsret har fået styrket fokus efterhånden som en stigende mængde tekster og billeder er blevet til rådighed på internettet. Værker kan for eksempel være film, bøger, musik og billeder – men også software og arkitektur falder ind under ophavsrettens værksbegreb. Beskyttelsen varer indtil 70 år efter ophavsmandens død. Manglende kendskab til reglerne fritager ikke en person for ansvar.

Forbundet Kultur og Information afholder løbende kurser i bl.a. ophavsret i samarbejde med UBVA.

Gratis kursus om ophavsret for biblioteker forår 2019

Læs her om det næste gratis kursus i ophavsret og find også oplysninger om tilmeldingsfrist mm.