Procesledelse

Procesledelse består i at guide og facilitere processer. Det at løse udviklingsopgaver i en moderne organisation med en hverdag præget af høj kompleksitet, forskellige og modsatrettede interesser stiller nogle særlige krav til medarbejdernes processuelle færdigheder og kompetencer. Der er gode muligheder for at bringe mange af de almene kompetencer i spil, hvis du arbejder med procesledelse.