Producere undervisningsmateriale

Det kan være biblioteket, der udformer undervisningsmaterialet eller det kan være eksterne undervisningskonsulenter. Undervisning kan naturligvis også foregå på de private arbejdspladser, hvor der er Forbundet Kultur og Information-medlemmer ansat. Det kan for eksempel være i standardisering af brug af metadata, korrekt registrering eller lignende, hvor det er nødvendigt, at flere medarbejdergrupper med forskellige faglige baggrund, løser opgaver ensartet. Mange Forbundet Kultur og Information-medlemmer er ansat på uddannelsesbiblioteker og underviser de studerende i digital (almen)dannelse, informationssøgning med mere.