Research data management

Der stilles i stigende grad krav til forskningsinstitutionernes evne til at lagre og dele forskningsdata i form af krav til blandt andet åbenhed, datasikkerhed og forskningsintegritet. Sikker håndtering af forskningsdata, data management, er en forudsætning for forskningens troværdighed og for, at resultaterne kan reproduceres. Forskningsdata management dækker forskellige område, blandt andet dataindsamling, dataopbevaring, datadeling, dokumentation af data og langtidsbevaring af data