Samskabelse/Co-creation

Samskabelse kan defineres som den proces, hvor forskellige aktører udvikler ny velfærd sammen. Det er håndteringen af velfærdsopgaver, der er samskabelsens genstandsfelt og samskabelsesprocessen foregår på tværs af sektorer. Deltagerne i samskabelsesprocesserne kan være en kommune eller en anden offentlig aktør, en privat virksomhed, enkelte borgere eller grupper af borgere, en forening eller en anden form for civilsamfundsmæssig organisation. Som et eksempel på samskabelse kan nævnes projektet Småt Brændbart – Biblioteket på kanten, som går ud på at udvikle biblioteket i retning af en velfærdsinstitution, og at finde måder hvorpå biblioteket kan bidrage til at løse særlige udkantsudfordringer og tilføre mere værdi til de ressourcer, der findes lokalt.

Læs om Brønderslev Biblioteks indsats for social udsatte.