Strategi/udvikling

Strategien for, hvor et bibliotek kan og skal bevæge sig hen er ikke helt op til den enkelte, men kan alligevel lægges på mange måder. Øverste ramme er Biblioteksloven, som i Danmark er sat til drøftelse i 2018.

Læs nogle af de indledende drøftelser her.

Udvikling kan dække over medarbejderudvikling, udvikling af selve biblioteket eller måske personlig udvikling som leder. En strategi kan således omfatte udvikling på mange planer.