Text mining

Text mining eller data mining betegner søgning efter mønstre og strukturer i større datamængder. Data mining er princippet om at finde relevant information gennem sortering af store datamængder. Data mining bruges normalt af store virksomheders efterretningsorganisationer, samt finansanalytikere, men også i videnskaberne til at udtrække præcis information fra de enorme datasæt, som dannes ved brug af moderne eksperimentelle og observationsorienterede metoder.

Læs mere om text mining her.