Viden om repositories

Med digitaliseringen udvikles nye typer af arkiver, som kræver nye standarder. ISO-standarden 16363 omhandler de krav til det at være et pålideligt digitalt arkiv. Formålet er at sikre, at den digitale bevaring lever op til internationale krav.