Undervisning / Læring

Herunder kan du møde Anne Bagger, som har mange års erfaring med at arbejde med undervisning og e-læring.

Undervisning på biblioteker

Med biblioteket som ramme for dannelse og uddannelse foregår der rigtig meget undervisning og læring inden for et bredt spektrum af emner. Det kan være en skoleklasse, der skal lære, hvordan man opfører sig på de sociale medier, men det kan også være ældre, der undervises i brug af for eksempel NemID.

Læs eksempelvis her om, hvordan den digitale almendannelse kan understøttes på bibliotekerne – og understøtte den digitale dannelse.

Forbundet Kultur og Information har også udgivet en publikation om vigtigheden af at prioritere biblioteksressourcer på ungdomsuddannelser – Fra Google til grundighed.

KOMPETENCER
| | | | | | |